Kính áp tròng nhìn xuyên bài úp không hại mắt

0

Kính áp tròng nhìn xuyên bài không hại mắt an toàn cho mắt tuyệt đối kín đáo, có tác dụng nhìn thấy chất dạ quang viết trên lưng lá bài.

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN - ĐẶT HÀNG

0917594888