Bài lỗi bài thửa bài dấu công ty

0

Bài lỗi bài thửa bài dấu công ty được in kí hiệu ở sau lưng nên chỉ cần mắt thường là có thể phát hiện được đó là con bài gì.

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN - ĐẶT HÀNG

0917594888